NYA BUSTER MAGNUM & SUPERMAGNUM!

Buster Boats förnyar klassikermodellserien av stora öppna aluminiumbåtar, Buster Magnum-familjen som tillverkats från och med år 1990. Nya Buster Magnum är en 7,2 meter lång åtta personers öppen båt, vars största motoralternativ är Yamaha F225. 
”I nya Magnum han man storbåtskänsla, köregenskaperna har förbättrats avsevärt tack vare det nya skrovet och tyngdpunkten som förflyttats bakåt. Med en skarpare skrovform och tre par aggressivt utformade steglister har man strävat efter en prestationsförmåga, som gör båten rolig att köra” säger produktutvecklingsdirektör Anders Kurtén.

 

Läs mer på Busters Hemsida: http://busterboats.com/sv/nyheter/de-stora-och-snabba-oppna-batarnas-bus...

Läs Hamnen.se Artikel: https://www.hamnen.se/artiklar/motorbatar/buster-magnum-litet-storre-och...

Läs Livet Ombords Artikel: http://www.livetombord.se/artiklar/nyheter/20170912/buster-presenterar-t...

 

Buster Facebook: https://www.facebook.com/BusterBoats/

 

MMG Marine Facebook | MMG Marine Instagram

 

Webshop